top of page

22. března - SVĚTOVÝ DEN VODY

Tématem Světového dne vody 2018 je PŘÍRODA PRO VODU

Poškozené ekosystémy ovlivňují množství a kvalitu vody dostupné pro lidskou spotřebu. Dnes žije v domácnosti bez bezpečné pitné vody 2,1 miliardy lidí.

ZAPOJTE SE AKTIVNĚ

Ať jste kdekoli a co uděláte 22. března, udělejte to o přírodě a vodě.

Letošní téma - Příroda pro vodu - zkoumá, jak můžeme využít přírodu k překonání vodních výzev 21. století.

Škody na životním prostředí spolu s klimatickými změnami způsobují krize související s vodou, které vidíme po celém světě. Čím víc zanedbáváme naše ekosystémy, tím  ubývá vody, kterou potřebujeme k přežití.

Řešení založená na přírodě mají potenciál řešit mnoho našich vodních problémů. 

 

Musíme udělat mnohem více s "zeleným" infrastrukturou a harmonizovat ji s "šedou" infrastrukturou, kdykoli to bude možné. Zavedení nových lesů, opětovné zapojení řek do záplavových oblastí a obnovení mokřadů vyváží vodní cyklus a zlepší lidské zdraví a živobytí.

Jsme partnery www.worldwaterday.org

bottom of page